Samtykkeerklæring

Før vi kan behandle din sag, kan det være nødvendigt, at du udfylder og underskriver vores samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen giver os mulighed for, at opbevare indleverede dokumenter. Samtidig giver samtykkeerklæringen os mulighed for evt. at indhente informationer ved offentlige myndigheder til oplysning af sagen.

Jeg giver hermed mit samtykke til:

1)    At der i forbindelse med rådgivning og sagsbehandling hos Legal Aid – retshjælp i                   Danmark indhentes de oplysninger, der er nødvendige for at give en så fyldestgørende         rådgivning og/eller sagsbehandling af min sag.

2)    At Legal Aid – retshjælp i Danmark må opbevare og behandle mine personlige                         oplysninger i forbindelse med sagsbehandling, så længe jeg modtager rådgivning og               der foregår sagsbehandling af min sag. For yderligere oplysninger se vores                               Privatlivspolitik på vores hjemmeside.

3)    At Legal Aid – retshjælp i Danmark indtræder som partrepræsentant i min sag.

4)    Jeg er indforstået med, at jeg til hver en tid og uden grund kan tilbagekalde mit                       samtykke.

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95