Samtykkeerklæring

Før vi kan behandle din sag, kan det være nødvendigt, at du udfylder og underskriver vores samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen giver os mulighed for, at opbevare indleverede dokumenter. Samtidig giver samtykkeerklæringen os mulighed for evt. at indhente informationer ved offentlige myndigheder til oplysning af sagen.

Jeg giver hermed mit samtykke til:

1)    At der i forbindelse med rådgivning og sagsbehandling hos Legal Aid – retshjælp i Danmark indhentes de oplysninger, der er nødvendige for at give en så fyldestgørende rådgivning og/eller sagsbehandling af min sag.

 2)    At Legal Aid – retshjælp i Danmark må opbevare og behandle mine personlige oplysninger i forbindelse med sagsbehandling, så længe jeg modtager rådgivning og der foregår sagsbehandling af min sag.

 3)    At Legal Aid – retshjælp i Danmark kan indtræde som part i min sag på mine vegne, hvis det er nødvendigt i forbindelse af rådgivning og sagsbehandling af min sag.

 4)    At Legal Aid – retshjælp i Danmark må anvende min sag i anonymiseret form til statistiks- og læringsformål.

Jeg er indforstået med, at jeg til hver en tid og uden grund kan tilbagekalde mit samtykke.

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95