Rådgivning på trin 1

Rådgivning på trin 1 omfatter grundlæggende mundtlig rådgivning.

Rådgivningen skal gøre det klart, om du har et berettiget krav eller en indsigelse. Hvis det er tilfældet, hjælper vi med at klarlægge, hvordan du kommer videre herfra. Vi gør dig i stand til at beslutte om du vil gå videre med din sag og herefter kan vi henvise dig til den relevante myndighed, give vejledning om klage-muligheder, andre former for løsninger af dit problem eller videre retshjælpsmuligheder.

Har du et konkret juridisk spørgsmål af generel karakter, kan der også rådgives om dette her.

 Rådgivning på trin 2

Rådgivningen her omfatter videregående rådgivning i forhold til den rådgivning, der sker på trin 1. Vi kan fx hjælpe dig med at udforme skrivelser eller afholde af møde med modparten, skrive klage, udfyldelse af blanket til stævning, svarskrift eller blanket til betalingspåkrav. Også ansøgning om fri proces er omfattet af rådgivning på trin 2. I tilfælde, hvor der ikke foreligger en tvist, kan der ydes rådgivning på trin 2. Dette gælder bl.a. inden for det familieretlige område, hvor vi kan hjælpe dig med fx udformning af enkle ægtepagter eller testamenter.

Du skal dog være opmærksom på, at bistand i større omfang end de nævnte kan afvises i retshjælpskontorerne. Det ikke er tanken bag vores rådgivning på trin 2, at denne skal være ubegrænset. Du har således ikke krav på at få gennemført eller gennemgået en ejendomshandel, idet denne vil være af et sådant omfang, at rådgivning ikke kan rummes inden for trin 2. Ligger dit behov for rådgivning og bistand udover hvad vi kan tilbyde hos Legal Aid – retshjælp i Danmark, vil vi gerne henvise dig til anden relevant rådgivning.

 Rådgivning på trin 3

Rådgivning på trin 3 finder sted på vores kontor. Denne form for rådgivning omhandler hjælp til at få gennemført en løsning med forlig og forudsætter derfor, at der foreligger en uoverensstemmelse eller konflikt. Under trin 3 rådgivning kan du få hjælp til at føre korrespondance og eventuelt afholdelse af møde med modparten, når i skal nå til enighed. I visse tilfælde vil det være muligt, at få hjælp til at føre en civil retssag, som kan behandles ved domstolene under småsagsprocessen.

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95