Forretningsbetingelser

 

 1. Hos Legal Aid vælger vi selv vores klienter og sager – og vi kan derfor også vælge dem fra. Fravalget kan ske ved henvendelse om bistand eller under en sags behandling. Samarbejdet ophører uden varsel ved bevidst opgivelse af mangelfulde eller forkerte oplysninger til os, hvis vi vurderer at vi ikke kan samarbejde med klienten eller hvis vi finder at klienten modarbejder os i behandlingen af sagen.

 2. Ved opstart af sag hos os underskriver klienten en ansvarsfraskrivelse, idet klienten er indforstået med, at Retshjælpen drives af jura- og erhvervsjurastuderende og at vi ikke er advokater eller driver sådan virksomhed. Klienten er indforstået med at den rådgivning som modtages af Legal Aid, er ansvarsbegrænset efter ovenstående og Legal Aid eller vores rådgivere ikke kan gøres ansvarlige for evt. tab klienten måtte lide.

 3. Ved opstart af en sag hos os underskriver klienten en samtykkeerklæring til at vi må behandle og indhente oplysninger der findes relevant for sagen, at vi må behandle klientens personoplysninger og at vi indtræder som partsrepræsentant i sagen.

 4. Legal Aid arbejder uden betaling. Rådgivningen er dermed vederlagsfri.

 5. Legal Aid bestemmer hvordan der skal kommunikeres i sagen; dette sker via telefon, mail eller personlige møder.

 6. Legal Aid har følgende kontaktdata: Forrentningsadresse: Kattesundet 24, 1. sal, DK-9000 Aalborg, Tlf. +45 32 21 90 95, E-mailadresse: raadgivning@legal-aid.dk og hjemmeside www.legal-aid.dk

 7. Hos Legal Aid har vi mange sager. Vi behandler dem derfor i en prioritering der fastsættes af os selv. Der kan derfor forventes at gå op til 14 dage fra en sag er antaget til vi begynder behandling af den, medmindre andet er aftalt. Sager bliver kun behandlet inden for vores åbningstider; mandag, tirsdag og fredag kl. 11.00-14.00 og onsdag og torsdag kl. 14.00-17.00.

 8. Vi har ikke åben kontortid; vi træffes derfor kun efter forudgående aftale. Såfremt vi ikke svarer på dit telefonopkald anbefaler vi at du sender en mail med din forespørgsel. 

 9. Vores arbejdsområde er indenfor den danske lovgivning. Vi yder ikke rådgivning inden for strafferet eller skatteret. 

 10. Vi har hjemting og aftalt værneting ved Retten i Aalborg.

 11. Vi antager kun sager under disse vilkår, der altid gælder for alle klienter.

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95