Ansvarsfraskrivelse

Før vi kan behandle din sag er det nødvendigt at ansvarsfraskrivlesen underskrives. Ansvarsfraskrivelsen anvendes da rådgiverne ved Legal Aid ikke er advokater, men jurister eller erhvervsjurister under uddannelse, og derfor ikke kan holdes ansvarlige som professionelle.

Jeg er bekendt og indforstået med:

 

1)    At den rådgivning jeg modtager hos Legal Aid – Retshjælp i Danmark foretages af                   frivillige jura-/erhvervsjurastuderende og ikke af advokater.

 

2)    At den rådgivning jeg modtager hos Legal Aid – Retshjælp i Danmark på baggrund af             pkt. 1 er ansvarsbegrænset i forhold til at vores rådgivere ikke kan holdes ansvarlig for           tab som følge af rådgivningen.

 

3)    At rådgivningen gives på baggrund af de oplysninger som jeg selv kommer med, og               tilbageholdelse af oplysninger kan få indvirkning på rådgiverens svar.

 

4)    At det er mit eget valg, hvorvidt jeg ønsker at følge rådgiverens råd og vejledning.

 

5)    At den rådgivning jeg modtager hos Legal Aid – Retshjælp i Danmark på baggrund af             pkt. 1 er ansvarsbegrænset i forhold til at vores rådgivere ikke kan holdes ansvarlige for         tab som følge af rådgivning givet telefonisk.

 

6)    At såfremt jeg indleverer fysiske dokumenter til Legal Aid - Retshjælp i Danmark, vil               disse blive destrueret 3 måneder efter min sag er afsluttet hos Legal Aid - Retshjælpen i         Danmark.

 

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95