Brænder du for at hjælpe andre, og har du lyst til at arbejde i en organisation som leverer juridisk rådgivning til dem som mangler hjælp,

Så søg stillingen specialkonsulent hos Legal Aid - Retshjælp i Danmark.

Jobbet:

Legal Aid har forrygende travlt, og mangler en konsulent som kan fungere som daglig leder under stifteren. Konsulentens vigtigste opgaver er at sørge for, at Legal Aid yder korrekt og kvalificeret rådgivning, og at sikre et godt arbejdsmiljø for de frivillige. Derudover skal Konsulenten varetage den daglige drift. Du vil i vid udstrækning få indflydelse på dine arbejdsopgaver, og da vi er en ung og dynamisk organisation, er vi åbne for nye idéer, som kan udvikle vores organisation og vores frivillige medarbejdere yderligere.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:

• Sikre kvaliteten af Legal Aids rådgivning
• Sikre medarbejder trivslen er i top
• Rekruttering, hvor du bl.a. vil stå for at udarbejde jobopslag, afholde ansættelsessamtaler samt udvælge kvalificerede rådgivere
• Udformning af det ugentlige vagtskema og planlægning af eksempelvis personalemøder sammen med teamlederne
• At varetage plejen af medarbejdere, herunder afholdelse af medarbejderudviklings­ og supervisionssamtaler
• Håndtering af diverse eksterne og interne henvendelser
• Varetage kontakten med interesseorganisation og samarbejdspartnere
• Planlægge og afholde oplæg foredrag m.m.
• Ansvaret for planlægning og gennemførsel af interne undervisningsforløb
• Informationsformidling, bl.a. på vores hjemmeside og facebook side.

Vi tilbyder:

Legal Aid - Retshjælp i Danmark tilbyder et løntilskudsjob med mulighed for ansættelse pr. 1. juni 2015.

Herudover vil du få:

• En ansvarsfuld og udfordrende stilling i en hastigt voksende organisation i stadig udvikling
• Et berigende arbejde, hvor du indirekte hjælper samfundets svageste
• Et stort plus på CV’et, samt en mulighed for at anvende din teoretiske viden i praksis
• Et uformelt arbejdsmiljø, hvor initiativ og kreativitet værdsættes.

Om dig :

• Du har mulighed for tiltræde et løntilskudsjob fra 1.januar til 31. maj 2015
• Du er uddannet jurist og har en profil som afspejler din lyst til at hjælpe.  Det er en fordel hvis du har erfaring inden for rådgivning.
• Det er essentielt, at du er udadvendt og vant til at arbejde selvstændigt.

Det er en forudsætning:

• At du er ansvarsbevidst, initiativrig og opsøgende
• At du har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt
• At du kan arbejde selvstændigt såvel som på tværs af faggrupper
• At du kan have flere bolde i luften samt overholde deadlines

Om Legal Aid - Retshjælp i Danmark :

Legal Aid er en retshjælpsorganisation med kontor i Aalborg. Vi tilbyder gratis juridisk rådgivning til alle inden for de privatretlige områder, vi henvender os primært til socialt udsatte borgere herunder flygtninge, samt borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Vi tilbyder vores brugere en gratis, helhedsorienteret juridisk rådgivning både telefonisk, skriftligt og personligt. Vi tilbyder endvidere at møde som partsrepræsentant eller bisidder.

Organisationen består af en bestyrelsen og en stifter som den daglige leder referer til. Derudover har vi en administrativ medarbejder samt 26 frivillige studerende som er inddelt i teams med en teamleder. Slutteligt har vi 2 eksterne frivillige som hjælpe til med de praktiske opgaver.   

For yderligere information omkring Legal Aid - Retshjælp i Danmark se /

For oplysninger omkring Retshjælp organisationer generelt se
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158617

samt vejledningen omkring rådgivning på trin 1-3
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164024
 
Ansøgning samt spørgsmål omkring stillingen kan sendes dennis@legal-aid.dk

Ansøgningsfrist: 11.januar 2015, ansøgningerne bliver behandlet løbende.

Forventet tiltrædelse: så hurtigt så muligt

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95