Inkassoret

Inkassoret handler om kreditors muligheder for at inddrive sit krav hos debitor. Det vil sige, at inkassoretten omhandler virksomheders mulighed for, at sikre betaling fra køberen. Virksomheder kan sende deres krav til et inkassobureau, såfremt køberen ikke har betalt til tiden. Det er ikke fastsat i loven, hvor mange rykkere en virksomhed skal sende, før kravet kan sendes til inkasso. Inkassobureau inddriver så kravet for virksomheden. Inkassobureauer kan pålægge inkassoomkostninger som gør gælden endnu større.

Vidste du, at virksomheder makismalt må sende tre gebyrpålagte rykkere for samme ydelse!

RKI

RKI er en privatejet database, hvor virksomheder kan registrerer og søge efter dårlige betalere. Man havner oftest i RKI, hvis man har misligholdt sin gæld eller har undladt at betale en regning. Både virksomheder og inkassobureau kan registrere dårlige betalere i RKI, så man kan derfor havne i RKI, selvom man ikke har fået brev fra et inkassobureau. Når man er registreret i RKI, kan man som udgangspunkt ikke optage yderligere gæld. Dette kan have betydning for blandt andet ens mulighed for at låne penge i banken, hvis der for eksempel skulle komme en uforudset udgift. For at komme ud af RKI, skal du betale din gæld. Hvis du er i tvivl, om du er registreret i RKI, kan du gå ind på www.dininfo.dk, hvor eventuelle registreringer vil fremgå.

Hvad kan vi hjælpe med

Hos Legal Aid – retshjælp i Danmark kan vi hjælpe dig med at skabe et overblik over din gæld. Vi kan kontakte inkassobureauet sammen med dig og forsøge at lave en afdragsordning og/eller forhandle et frivilligt forlig. Ydermere bisidder vi i fogedretten, såfremt du skulle have brug for dette. Bemærk at vi ikke yder rådgivning i forbindelse med gældssanering.

 

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95