Ansættelsesret

Ansættelsesret handler om forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver – altså lønmodtager og leder, samt eventuelle tvister mellem dem. Derudover handler ansættelsesret om hvilke rettigheder man har som ansat, og om man er omfattet af en overenskomst eller medlem af en fagforening. Herunder også hvem der eventuelt skal føre ens sag ved tvister.

Ansættelsesret henvender sig både til lønmodtager og arbejdsgiver. Lønmodtageren skal kende til hvilke informationer arbejdspladsen skal oplyses om i forbindelse med ansættelse og opsigelse. Arbejdsgiveren skal løbende holde sig opdateret med reglerne for de ansattes rettigheder.

Overenskomst

Aftaler om overenskomster er kun forpligtende for de parter, der har indgået aftalen. En arbejdsgiver er derfor kun forpligtet af en overenskomst, hvis han er medlem af en organisation, hvor overenskomst er et krav. Den organisation der er på lønmodtagernes side vil typisk være en fagforening.

Følgende er typisk omfattet af en overenskomst:

 • spørgsmål om løn
 • arbejdstid
 • strejke
 • barsel
 • andre arbejdsvilkår

Ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er en aftale mellem to personer: lønmodtager og leder. Ved en ansættelse er det et krav at arbejdsgiver laver en kontrakt, som både arbejdsgiver og lønmodtager underskriver.

Ansættelseskontrakten kan sagtens omhandle det samme som er omfattet af en overenskomst. En mere specifik aftale kan for eksempel handle om følgende:

 • aftaler om løn
 • aftaler om ferie
 • barsel
 • fyringsgrundlag
 • regler for afspadsering
 • misligholdelse af ansættelseskontrakt – begge parter
 • retsstilling under sygdom – altså juridiske rettigheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hos Legal Aid – Retshjælp i Danmark kan vi for eksempel hjælpe dig med problemer angående opsigelse, fyring, bortvisning, løn, ansættelseskontrakt eller forholdene omkring din ansættelse generelt. I en hvilken som helst situation omfattet af ansættelsesretten, giver vi dig gratis juridisk rådgivning.

Kontakt os i dag

Ring til os på tlf. 32 21 90 95