Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

1. Hos Legal Aid vælger vi selv vores klienter og sager – og vi kan derfor også vælge dem fra. Fravalget kan ske ved henvendelse om bistand eller under en sags behandling. Samarbejdet ophører uden varsel ved bevidst opgivelse af mangelfulde eller forkerte oplysninger til os, hvis vi vurderer at vi ikke kan samarbejde med klienten eller hvis vi finder at klienten modarbejder os i behandlingen af sagen.

2. Ved opstart af sag hos os underskriver klienten en ansvarsfraskrivelse, idet klienten er indforstået med, at Retshjælpen drives af jura- og erhvervsjurastuderende og at vi ikke er advokater eller driver sådan virksomhed. Klienten er indforstået med at den rådgivning som modtages af Legal Aid, er ansvarsbegrænset efter ovenstående og Legal Aid eller vores rådgivere ikke kan gøres ansvarlige for evt. tab klienten måtte lide.

3. Ved opstart af en sag hos os underskriver klienten en samtykkeerklæring til at vi må behandle og indhente oplysninger der findes relevant for sagen, at vi må behandle klientens personoplysninger og at vi indtræder som partsrepræsentant i sagen.

4. Legal Aid arbejder uden betaling. Rådgivningen er dermed vederlagsfri.

5. Legal Aid bestemmer hvordan der skal kommunikeres i sagen; dette sker via telefon, mail eller personlige møder.

6. Legal Aid har følgende kontaktdata: Forrentningsadresse: Borgergade 6, st. tv, DK-9000 Aalborg, Tlf. +45 32 21 90 95, E-mailadresse: raadgivning@legal-aid.dk og hjemmeside www.legal-aid.dk.

7. Hos Legal Aid har vi mange sager. Vi behandler dem derfor i en prioritering der fastsættes af os selv. Der kan derfor forventes at gå op til 14 dage fra en sag er antaget til vi begynder behandling af den, medmindre andet er aftalt. Sager bliver kun behandlet inden for vores åbningstider; mandag, tirsdag og fredag kl. 11.00-14.00 og onsdag og torsdag kl. 14.00-17.00.

8. Vi har ikke åben kontortid; vi træffes derfor kun efter forudgående aftale. Såfremt vi ikke svarer på dit telefonopkald anbefaler vi at du sender en mail med din forespørgsel.

9. Vores arbejdsområde er inden for den danske lovgivning. Vi yder rådgivning inden for samtlige juridiske områder, og som udgangspunkt rådgivning inden for alle 3 trin, jf. Vejledning om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse ved ansøgning om tilskud. Dog med visse forbehold idet vi ikke yder rådgivning på alle områder inden for trin 3.

10. Vi har hjemting og aftalt værneting ved Retten i Aalborg.

11. Vi antager kun sager under disse vilkår, der altid gælder for alle klienter.

Ansvarsfraskivelse

Jeg er bekendt og indforstået med:

– At den rådgivning jeg modtager hos Legal Aid – Retshjælp i Danmark foretages af frivillige jura-/erhvervsjurastuderende og ikke af advokater.

– At den rådgivning jeg modtager hos Legal Aid – Retshjælp i Danmark på baggrund af pkt. 1 er ansvarsbegrænset i forhold til at vores rådgivere ikke kan holdes ansvarlig for tab som følge af rådgivningen.

– At rådgivningen gives på baggrund af de oplysninger som jeg selv kommer med, og tilbageholdelse af oplysninger kan få indvirkning på rådgiverens svar.

– At det er mit eget valg, hvorvidt jeg ønsker at følge rådgiverens råd og vejledning.

– At den rådgivning jeg modtager hos Legal Aid – Retshjælp i Danmark på baggrund af pkt. 1 er ansvarsbegrænset i forhold til at vores rådgivere ikke kan holdes ansvarlige for tab som følge af rådgivning givet telefonisk.

– At såfremt jeg indleverer fysiske dokumenter til Legal Aid – Retshjælp i Danmark, vil disse blive destrueret 3 måneder efter min sag er afsluttet hos Legal Aid – Retshjælpen i Danmark.

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed mit samtykke til:

– At der i forbindelse med rådgivning og sagsbehandling hos Legal Aid – retshjælp i Danmark indhentes de oplysninger, der er nødvendige for at give en så fyldestgørende rådgivning og/eller sagsbehandling af min sag.

– At Legal Aid – retshjælp i Danmark må opbevare og behandle mine personlige oplysninger i forbindelse med sagsbehandling, så længe jeg modtager rådgivning og der foregår sagsbehandling af min sag. For yderligere oplysninger se vores Privatlivspolitik på vores hjemmeside.

– At Legal Aid – retshjælp i Danmark indtræder som partrepræsentant i min sag.

– At Legal Aid – retshjælp i Danmark kan bruge min sag i anonym form til statistik- og læringsformål.

– Jeg er indforstået med, at jeg til hver en tid og uden grund kan tilbagekalde mit samtykke.