Ansættelse i Legal Aid

Hos Legal Aid ansætter vi rådgivere der læser jura- og erhvervsjura fra 4. semester og fremad.

Når vi rekrutterer i Legal Aid lægger vi vægt på flere parametre.

Her er det faglige indhold én af dem, hvilket også er grunden til at vi først ansætter fra 4. semester og fremad. Det faglige indhold er dog kun én af flere vigtige parametre. Andre parametre der lægges vægt på er følgende:

  • Der lægges vægt på motivationen bag ansøgningen og ønsket om at arbejde her.
  • Der lægges vægt på ansøgerens anden relevante erfaringer fra arbejde, foreninger, studie eller lignende.
  • Der lægges vægt på om ansøgeren passer ind på arbejdsmiljøet på kontoret og vil kunne samarbejde med de øvrige rådgivere.
  • Der lægges vægt på om ansøgeren vurderes til at kunne yde en god rådgivning til Legal Aids klienter.

 

 

Vores persondatapolitik for rekruttering:

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Legal Aid – Retshjælp i Danmark er det vigtigt at gøre dig bekendt med Legal Aids’ politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Legal Aid behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Legal Aids’ håndtering af personoplysninger.

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til job@Legal-aid.dk

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart

Indhentning af referencer

Da Legal Aid har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos Legal Aid kan vi ønske at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes dog ikke referencer uden dit samtykke.

Følsomme oplysninger

Legal Aid indhenter som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger). I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

Opbevaring af personoplysninger

Legal Aid opbevarer selv oplysninger om jobansøgere..

Periode for opbevaring af personoplysninger

Legal Aid opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Legal Aid har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Legal Aid har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder.

Rettigheder

I forbindelse med Legal Aids’ behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Legal Aid behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse

Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger

Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling

Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).