Sådan arbejder vi

Hos Legal Aid arbejder alle vores rådgivere frivilligt ved siden af studiet. Dette betyder også, at de ikke kan være på arbejde hver dag. Derfor vil din sag blive behandlet af forskellige rådgivere og vi kan ikke tildele din sag en fast rådgiver.

Til at holde overblikket over alle vores sager har vi vores daglige ledere. De sørger for at din sag bliver behandlet til tiden og bistår vores rådgivere i deres arbejde.

Inden vi opretter en sag vil vi bede dig om læse vores forretningsbetingelser igennem, du kan finde dem her.

Hvordan vi kan hjælpe dig

Hos Legal Aid – Retshjælp tilbyder vi den rådgivning som du har brug for. Vi yder rådgivning på flere forskellige måder, alt efter hvad vores klienter ønsker og har brug for.

Nogle klienter har blot brug for en simpel vejledning i hvordan reglerne indenfor et givent område er, mens andre har brug for at vi udarbejder dokumenter til dem eller at vi skal tage os af hele sagen, så de ikke skal bekymre sig om den.  

Når den rådgivning klienten har brug for er af en mere specifik karakter og vi vurdere at der skal oprettes en sag, vil vi bede klienten om at læse nogle betingelser igennem og derefter underskrive nogle dokumenter. 

Rådgivning over telefonen

Vi står altid klar til at rådgive over telefonen, og her kan du forvente et hurtigt svar på problemstillinger af mere generel karakter. 

Ved komplicerede problemstillinger vil vi ofte arrangere et opfølgende møde enten pr. telefon eller ved personlig fremmøde. 

I vores åbningstid er der altid rådgivere tilstede, klar til at tage dit opkald. Skulle der mod forventning ikke være en åben linje kan du indtale en besked eller sende en mail, om at du gerne vil ringes op. Ønsker du rådgivning på andet sprog end dansk, så sig det når du ringer, og vi vil forsøge at imødekomme dit ønske. 

Rådgivning over mail

Ønsker du rådgivning over mail er dette også en god mulighed. Her vil det være muligt at sende relevante bilag og uddybe problemstillingen, således at vi har det bedste grundlag for rådgivningen. Det er også muligt at sende en mail med ønske om at blive ringet op.

Vi modtager gerne mails på enten dansk eller engelsk. 

Rådgivning ved personligt fremmøde

Der er mulighed for personlige samtaler i retshjælpens åbningstider, her har du mulighed for at komme ind på kontoret og få en snak. Vi ser gerne at du ringer ind eller sender en mail for at aftale et tidspunkt, hvor vi kan booke et mødetidspunkt. 

Partrepræsentation

Vi har desuden mulighed for at tilbyde partrepræsentation. Partsrepræsentation kan være at vi deltager i møder sammen med dig eller på dine vegne for at tale din sag. Det kan eksempelvis være møder ved kommunen, statsforvaltningen eller andre offentlige myndigheder. Derudover kan det være møder med private eller erhvervsdrivende parter. 

Rådgivningstrinene

Legal Aid er en af de retshjælpe i Danmark som yder rådgivning på alle 3 rådgivningstrin. Du kan læse mere om rådgivningstrinene nedenfor.

Rådgivning på trin 1

Rådgivning på trin 1 omfatter grundlæggende mundtlig rådgivning.

Rådgivningen skal gøre det klart, om du har et berettiget krav eller en indsigelse. Hvis det er tilfældet, hjælper vi med at klarlægge, hvordan du kommer videre herfra. Vi gør dig i stand til at beslutte om du vil gå videre med din sag og herefter kan vi henvise dig til den relevante myndighed, give vejledning om klage-muligheder, andre former for løsninger af dit problem eller videre retshjælpsmuligheder.

Har du et konkret juridisk spørgsmål af generel karakter, kan der også rådgives om dette her.

Rådgivning på trin 2

Rådgivningen her omfatter videregående rådgivning i forhold til den rådgivning, der sker på trin 1. Vi kan fx hjælpe dig med at udforme skrivelser eller afholde af møde med modparten, skrive klage, udfyldelse af blanket til stævning, svarskrift eller blanket til betalingspåkrav. Også ansøgning om fri proces er omfattet af rådgivning på trin 2. I tilfælde, hvor der ikke foreligger en tvist, kan der ydes rådgivning på trin 2. Dette gælder bl.a. inden for det familieretlige område, hvor vi kan hjælpe dig med fx udformning af enkle ægtepagter eller testamenter.

Du skal dog være opmærksom på, at bistand i større omfang end de nævnte kan afvises i retshjælpskontorerne. Det ikke er tanken bag vores rådgivning på trin 2, at denne skal være ubegrænset. Du har således ikke krav på at få gennemført eller gennemgået en ejendomshandel, idet denne vil være af et sådant omfang, at rådgivning ikke kan rummes inden for trin 2. Ligger dit behov for rådgivning og bistand udover hvad vi kan tilbyde hos Legal Aid – retshjælp i Danmark, vil vi gerne henvise dig til anden relevant rådgivning.

Rådgivning på trin 3

Rådgivning på trin 3 finder sted på vores kontor. Denne form for rådgivning omhandler hjælp til at få gennemført en løsning med forlig og forudsætter derfor, at der foreligger en uoverensstemmelse eller konflikt. Under trin 3 rådgivning kan du få hjælp til at føre korrespondance og eventuelt afholdelse af møde med modparten, når i skal nå til enighed. I visse tilfælde vil det være muligt, at få hjælp til at føre en civil retssag, som kan behandles ved domstolene under småsagsprocessen.